Chính sách vận chuyển


Chính sách vận chuyển, giao nhận

 

- Đối với các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân có đơn hàng từ 3.500.000 VNĐ trở lên thuộc nội thành Hà nội công ty sẽ giao hàng miễn phí.

 

- Đối với các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân có đơn hàng từ 3.500.000 VNĐ trở lên thuộc ngoại thành Hà nội hoạc các tỉnh khác công ty sẽ giao hàng theo hình thức chuyển phát hoạc vận chuyển đến tận nợi có tính phí hoạc không tính phí sẽ được thỏa thuận trực tiếp cụ thể với khách hàng trên từng đơn hàng cụ thể.