KX-NS500

Panasonic KX-NS500 cho phép vừa sử dụng điện thoại analog, điện thoại IP. Hướng dẫn sử dụng tổng đài ip panasonic KX-NS500