Tai nghe sennheiser được thiết kế chuyên dùng cho các trung tâm liên lạc.