Gateway Yeastar Neogate hỗ trợ các tính năng xử lý cuộc gọi cần thiết và môi trường dựa trên SIP. Thiết bị Gateway Yeastar Neogate với tính năng giao diện web dễ sử dụng cho phép cấu hình siêu dễ dàng và đơn giản