Video conference – Hội nghị truyền hình có thể giúp nhân viên của bạn cộng tác tốt hơn thông qua việc trao đổi chia sẻ thông tin trực tiếp dễ dàng, từ đó có thể đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn và sáng suốt hơn, cũng như nâng cao tinh thần đồng đội trong nội bộ doanh nghiệp.

Hệ thống hội nghị truyền hình Yealink mang âm thanh giống như thật, video 1080p và chia sẻ nội dung HD đến bất kỳ phòng họp nào. Trải nghiệm chất lượng cao tạo cảm giác như những người tham gia cuộc họp từ xa ở trong cùng một phòng.