Tổng đài IP Yeastar được thiết kế lý tưởng cho SME, cung cấp kết nối tới mạng TDM, VoIP và GSM / 3G. 

Tổng đài VoIP Yeastar