Âm thanh - Thông báo

Zoom meetings tạo ra những cuộc họp online với video hoặc voice ở bất cứ đâu miễn là có kết nối internet. Triển khai phòng họp dễ dàng với chất lượng rõ nét, mặt đối mặt, chia sẻ video màn hình chất lượng cao và nhắn tin nhanh.Đây là phần mềm được triển khai các cuộc họp nhanh chóng. Có thể họp lên đến 100 người cùng lúc