Báo động - Chống trộm

Điện thoại khách sạn: Điện thoại chuyên dụng cho khách sạn, nhiều mẫu mã lựa chọn, kiểu dáng theo yêu cầu của từng khách sạn. GTC Là một trong những đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống điện thoại khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao