Bảo trì - bảo dưỡng tổng đài

GTCtelecom nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tổng đài điện thoại, tổng đài nội bộ, tổng đài VOIP... linh hoạt, trọn gói theo lần, theo tháng, theo năm giúp khách hàng có hệ thống tổng đài luôn đi vào ổn định. Đặc biệt hơn nữa Gtctelecom còn hỗ trợ dịch vu hoạt động 24/24 đến với khách hàng