Thường đầu tư hệ thống tổng đài ip-pbx hay còn gọi là tổng đài voip giúp doanh nghiệp đồng bộ hệ thống quản lý linh hoạt hơn. Tuy nhiên, để tận dụng cũng như giữ lại đường bưu điện khi dùng tổng đài ip thường cần dùng thêm modul FXo hoặc gateway FXO hỗ trợ.
Với gateway FXo hiện nay trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm khác nhau của Dinstar, Yeasstar hay newrock. Nhưng tùy theo nhu cầu của từng người dùng sẽ lựa chọn mã phù hợp. Vậy làm thế nào để kết nối ip-Pbx với các gateway FXO?
Từ nhu cầu thực trạng và thiết bị mà bạn đầu tư cho hệ thống của mình có thể tham khảo thêm gợi ý dưới đây. Khi kết nối WX IPPBX với các gateway FXO trong cùng một mạng, thì chúng ta có thể nhận ra các chức năng như thế này:
1. Các EXIP có thể quay số 9 + số điện thoại, cuộc gọi sẽ đi ra ngoài thông qua các FXO gateway;
2. Khi ai đó gọi vào FXO của gateway, họ sẽ nghe thấy thông điệp chào mừng, sau đó có thể quay số nội bộ.
Đối với các cách cấu hình, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn ở đây:
* Đầu tiên hãy cấu hình WX IPPBX.
- Tạo một Trunk IP cho FXO gateway, ở đây chúng ta kết nối WX IPPBX với gateway FXO IP đến IP


Máy chủ đăng ký: đây 10.168.1.190 là địa chỉ IP của FXO gateway.
Trunk ID: bạn có thể nhập bất kỳ số nào, như thường lệ, chúng tôi đầu vào 100.
Tên đăng nhập: số là giống như Trunk ID.
Mật khẩu: có chữ số nào chúng ta có thể nhập vào.
Đồng thời: nó có nghĩa là có bao nhiêu cuộc gọi có thể đi qua những thân cây ip cùng một lúc.
Loại Trunk: nếu chúng tôi chọn DID ở đây, chúng ta cần phải đi về lựa chọn phần mở rộng trong các tùy chọn sau DID,
nó có nghĩa là khi chúng ta gọi trong thân cây ip, phần mở rộng trong DID sẽ đổ chuông trực tiếp.
Nếu chúng ta chọn IVR ở đây, chúng ta cần phải đi vào việc lựa chọn các tập tin bằng giọng nói trong các tùy chọn lời chào tới, nó có nghĩa là
khi chúng ta gọi vào Trunk ip, chúng ta sẽ nghe thông điệp chào mừng:

- Tạo các quy tắc quay số.


Ở đây để được thuận tiện để kiểm soát các cuộc gọi, chúng tôi chọn sử dụng tiền tố, và thiết lập các tiền tố như 9, chọn ip thân chúng ta tạo ra. Nó có nghĩa là khi bất kỳ phần mở rộng quay số 9 + số bất kỳ, cuộc gọi sẽ đi ra ngoài thông qua IP trunk 100.
* Cấu hình gateway FXO
- Thiết lập địa chỉ IP là IP tĩnh, bởi vì địa chỉ IP ở chế độ mặc định là DHCP

- Set bảng định tuyến

IP [10.168.1.31:5070] x ROUTE FXO 1-2
Nó có nghĩa là khi các cửa ngõ tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi từ WX IPPBX, cuộc gọi sẽ đi ra ngoài thông qua các FXO 1-2.
FXO x ROUTE IP 10.168.1.31:5070
Nó có nghĩa là bất kỳ cuộc gọi đến từ bất kỳ FXO sẽ được chuyển giao cho các WX.
- Thiết lập các cuộc gọi nội địa tại cửa ngõ

Ở đây chúng tôi chọn Inbound xử lý như đóng sách, và số lượng là thân cây IP của WX IPPBX. Nó có nghĩa là khi FXO nhận bất kỳ cuộc gọi đến, mà sẽ được chuyển vào số 100.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GTC TELECOM
Địa chỉ: 49 trung kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: contact@gtctelecom.vn
Điện thoại: 024.777 99  777
Website: https://gtctelecom.vn