Dây cáp Mạng - Quang- Thoại

Dây cáp mạng chính là sự kết nối thông minh và hữu hiệu nhất mà tất cả các doanh nghiệp, cá nhân đã và đang sử dụng ngày càng nhiều.
Dây cáp mạng có các loại như: dây cáp mạng cat5, cat5e, cat6, cat6e có gì khác nhau. Phân biệt cáp mạng UTP và STP, FTP, SFTP