Điện thoại Analog

Điện thoại Analog là loại điện thoại truyền thống, cơ bản đã xuất hiện từ nhiều thập niên, trải qua nhiều cải tiến và có rất nhiều phiên bản đa dạng. Có thể nói, điện thoại Analog từng là “thành viên” quen thuộc đối với mọi gia đình, các công ty, doanh nghiệp trong một thời gian rất dài.
Điện thoại analog hoạt động dựa trên việc chuyển đổi các tín hiệu âm thanh thành sóng điện tử với tần số và biên độ khác nhau mà điện thoại ghi nhận và gửi đến đầu dây bên kia. Điện thoại này  tín hiệu analog truyền dẫn qua các đoạn dây mắc nối tiếp và hình thành cuộc trò chuyện, ở đây cuộc trò chuyện được miêu tả trên biểu đồ hình SIN

HOTLINE 0902.253.263