Điện thoại IP Avaya

Điện thoại IP Avaya  được thiết kế cho các nhân viên văn phòng dùng hằng ngày. Điện thoại tương thích với các nền tảng quản lí của Avaya và nhiều mẫu mã đẹp phù hợp cho công việc, trang trí thêm văn phòng.