Hiện nay, hạ tầng mạng internet phát triển mạnh kèm theo nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận, tiếp thị với khách hàng dễ dàng hơn. Thậm chí, doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng tương tác hợp lí tới từng phòng ban khác nhau.
1.Tổng đài voip là gì?
Tổng đài voip là hệ thống tổng đài thoại dựa trên giao thức mạng IP – cơ sở hạ tầng sẵn có của Internet. Bản chất của việc gọi thoại này chính là công nghệ số hóa tín hiệu tiếng nói và truyền chúng qua mạng. Đây đang được coi là công nghệ điện thoại hiện đại nhất hiện nay với rất nhiều tính năng nổi bật như chuyển cuộc gọi, gọi nội bộ miễn phí, ghi âm cuộc gọi hay thực hiện các cuộc gọi chờ,.
2. Mô hình giải pháp tổng đài cơ bản
Về nguyên tắc hoạt động hầu như các dòng tổng đài voip không khác nhau nhiều lắm. Từ cách vận hành, kêt nối giải pháp tổng đài voip biểu thị qua sơ đồ sau đây: