Các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực luôn có sự cạnh tranh với các đối thủ của mình để làm nên sự khác biệt chất lượng, dịch vụ kinh doanh.Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng giải pháp Hội nghị truyền hình không chỉ đơn giản là xu hướng công nghệ, mà còn trở thành nhu cầu cấp bách cho doanh nghiệp thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.
Và để giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất, Gtctelecom đến các giải pháp Hội nghị truyền hình cho từng quy mô và nhu cầu riêng biệt như giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp cá nhân, giải pháp cho phòng họp vừa và nhỏ, giải pháp cho phòng họp lớn….