Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn đối với hệ thống tổng đài IP này. Nhưng với hệ thống này có những điểm gì có thể thu hút được nhiều dùng như vậy. Lắp tổng đài IP được lựa chọn nhiều bởi đường truyền ổn định, dễ trích xuất dữ liệu đồng thời ít tốn chi phí đầu tư và sử dụng. Dưới đây là một vài thiết bị cần thiết  để sở hữu tổng đài hoàn chỉnh
     =>> Lắp đặt tổng đài ảo
     =>> Thi công lắp đặt tổng đài
Lắp đặt tổng đài IP cần chuẩn bị gì?
- Hiện nay, trên thị trường có hai loại tổng đài IP: tổng đài IP phần cứng (gần giống với phương thức hoạt động của tổng đài analog) và tổng đài phần mềm cài đặt và sử dụng bằng kết nối với máy chủ trực tuyến áp dụng mô hình điện toán đám mây.

Service liên quan

Installation of internal switchboard

In the era of technology 4.0, many businesses choose to install internal switchboards. Installation of an integral internal switchboard for every business, company, building, hotel ... But for businesses to own a good, stable internal telephone exchange system, it is a matter of putting out top.

Installation of virtual switchboard

Virtual PBX offers a comprehensive PBX solution choice for your business. Sign up to install virtual switchboard today to save up to 70% on costs