Logitech C270 chinh phục người dùng ngay từ thiết kế