Network cables

Dây cáp mạng có các loại như: dây cáp mạng cat5, cat5e, cat6, cat6e có gì khác nhau. Phân biệt cáp mạng UTP và STP, FTP, SFTP