Yealink New Product Release T3 Series IP Phones

The latest information from Yealink on July 15, 2020, the company launched a new product line, the IP phone Yealink T3 series and will be distributed on the market in August.

Combo for online meeting equipment

In the difficult Covid times, everything should be saved. Online conferencing solutions for businesses to connect multiple locations at the moment are essential. Gtctelecom SUPER HOT PROMOTION - COMBO ONLINE LOW PRICE MEETING DEVICE

Notice of public holidays April 30 and May 1

Welcoming the Liberation of the South 30/04 and International Labor Day 01/05, GTC TELECOM would like to inform customers the company's holiday schedule

Online learning headset

Forget the worry that your child will forget his knowledge when he has to skip school so long. GTC provides the most ideal solution for parents with online learning headphones that can be distance-learning, home-learning or anywhere with an internet connection to ensure high sharpness and noise protection.

buying yealink

Attractive promotions with preferential prices when customers buy yealink wireless ip phone. Order immediately, everyone has a gift.

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2019

Công ty Gtctelecom trân trọng thông báo đến toàn thể nhân viên và khách hàng lịch nghỉ tết dương lịch như sau:

Nên lắp đặt tổng đài điện thoại nào cho khách sạn

Khách sạn là nơi để khách hàng của bạn có thời gian nghỉ dưỡng, làm việc khi công tác. Vì thế, bất kỳ ai cũng muốn được sử dụng dịch vụ tốt nhất. Và để làm điều đó cả một hệ thống khách sạn cần thông tin kết nối liên lạc nhanh và hiệu quả. Và giải pháp tổng đài điện thoại cho khách sạn là điều mà...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5