Telesales quan trọng đến đâu?
Telesales giúp người bán hàng hoặc tiếp thị có thể chủ động gọi đến những khách hàng tiềm năng để giới thiệu thông tin về sản phẩm một cách chi tiết nhất. Phương pháp này cho phép doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng khổng lồ và thường xuyên cập nhật.

Có rất nhiều lý do khiến cho telesales đang dần chiếm vị trí bất khả xâm phạm trong thị trường bất động sản. Trong đó, như đã đề cập ở trên, bán hàng qua điện thoại cho phép người bán tiếp cận trực tiếp người mua để giới thiệu chi tiết về sản phẩm và nhanh chóng đi đến thỏa thuận.
Không phải ngẫu nhiên mà telesales được xem là một trong các phương pháp bán hàng mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Giá trị lợi nhuận mà telesales mang lại cao hơn rất nhiều so với chi phí thực hiện. Ghi nhận thực tế, việc thường xuyên sử dụng telesales có thể gia tăng mối quan hệ bền chặt giữa người mua và người bán.