Giải pháp tổng đài cho ngân hàng

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ dẫn tới sự ra đời của các giải pháp truyền thông ip được thực hiện giúp các ngân hàng liên kết kết nối được mọi chi nhánh, tạo sự chuyên nghiệp, đổi mới chất lượng dịch vụ