GIẢI PHÁP CALL CENTER

Call center là một hệ thống có chức năng nhận và chuyển tiếp một lượng lớn các cuộc gọi. Giải pháp call center có lẽ là lựa chọn không thể bỏ qua

TỔNG ĐÀI CỨNG

Tổng đài Cứng là hệ thống các thiết bị vật lí, các phương pháp kết nối định nghĩa gia thức cũng như các thiết bị được thiết kế theo nguyên lí nhất định nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi quản lí thông tin liên lạc tập trung.

Tổng Đài Ảo - Cloud PBX

Rất nhiều doanh nghiệp nhận thấy sự khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh và hiệu quả vì nhiều lý do. Thách thức đầu tiên là về ngân sách. Trung bình một tổng đài truyền thống tiêu tốn của doanh nghiệp từ 10 đến 300 triệu chi phí mua mới thiết bị, lắp đặt.