Nec SV8100

NEC SV8100 là một tổng đài điện thoại liên lạc độc đáo dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có tới 500 người dùng. Khả năng mở rộng của nó có nghĩa là nó có thể hoạt động ở mọi cấp độ, từ một hệ thống điện thoại tuyệt vời về mặt kỹ thuật, đến một nền tảng truyền thông hợp nhất thực sự tiên tiến.
Tổng đài NEC SV8100 là giải pháp hoàn hảo cho các tổ chức muốn tạo điều kiện cho việc ra quyết định nhanh chóng, tăng năng suất của nhân viên và cải thiện khách hàng