Nec SV9100

Nec SV9100 là giải pháp Truyền thông Hợp nhất (UC) được lựa chọn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), những người không muốn bị bỏ lại phía sau. Được thiết kế để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn, Tổng đài Nec UNIVERGE SV9100 là một giải pháp truyền thông mạnh mẽ cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ công nghệ di động hiệu quả, dễ triển khai mà họ yêu cầu.

NEC SV9100 cung cấp hai module SV9100E, SV9100S đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ nhất cho đến những doanh nghiệp có gần một nghìn nhân viên:
- Nec SV9100E dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tận dụng tối đa những gì IP và Truyền thông hợp nhất cung cấp.
- Nec SV9100S dành cho các doanh nghiệp nhỏ vừa muốn những điều cơ bản nhưng cũng muốn có một hệ thống sẽ phát triển cùng với công ty của họ và sẽ chuyển sang SV9100E khi đã sẵn sàng.