Nec SV9300

Tổng đài UNIVERGE® SV9300 của NEC là giải pháp truyền thông hợp nhất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không muốn bị bỏ lại phía sau - được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của bạn, cung cấp cho các doanh nghiệp cạnh tranh công nghệ dễ triển khai, hiệu quả cao mà họ yêu cầu. Đáng tin cậy, có thể mở rộng, thích ứng và dễ quản lý, Tổng đài Nec SV9300 được xây dựng trên công nghệ tiên tiến hỗ trợ thoại, liên lạc hợp nhất và cộng tác, nhắn tin hợp nhất và tính di động ngay từ đầu, đồng thời vẫn dễ quản lý.