Nec SV9500

Doanh nghiệp Thông minh đổi mới bằng cách tận dụng các công nghệ thông tin, công cụ và sản phẩm tốt nhất và mới nhất. Với Máy chủ Truyền thông UNIVERGE® SV9500 của NEC, các doanh nghiệp thông minh được tiếp sức bởi các công nghệ tối ưu hóa các phương thức kinh doanh, thúc đẩy sự tham gia của lực lượng lao động và tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Tổng đài Nec UNIVERGE SV9500 kết nối khách hàng với nhân viên hiệu quả cao. UNIVERGE® SV9500 là một hệ thống tổng đài doanh nghiệp mạnh mẽ, giàu tính năng, lý tưởng cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp phân tán theo địa lý. Tổng đài Nec SV9500 được thiết kế để giúp giải quyết các thách thức về truyền thông và cộng tác ngày nay, đồng thời cung cấp khả năng tích hợp dễ dàng với các giải pháp ngành dọc độc đáo của NEC.
GTC Tech – địa chỉ cung cấp Tổng đài Nec SV9500 chất lượng uy tín, giá rẻ!