Phần mềm day học online năm 2021-2022

Chọn phần mềm lớp học online tốt nhất cho trường học hoặc tổ chức của bạn là một vấn đề lớn. Tất nhiên, giải pháp cần phải hoạt động sao cho phù hợp, và có những mục tiêu khác hữu hình hơn như "Giải pháp nào cho dạy học trực tuyến hiệu quả nhất?" hoặc "Nền tảng nào dễ sử dụng nhất?" thậm chí "Phần mềm lớp học online nào sẽ thú vị nhất cho việc dạy và học?". Tin tốt cho giáo viên phần mềm học online, giảng dạy trực tuyến Zoom Meeting vẫn là lựa chọn tốt nhất