Tai nghe công nghiệp

Tai nghe phục vụ cho các nhà máy sản xuất với độ ồn lớn,.