Thiết bị âm thanh-CCTV

Thiết bị âm thanh CCTV (CCTV viết tắt của Closed Circuit Television)nghĩa là camera quan sát. CCTV ghi hình và xử lý hình ảnh, sau đó truyền tải dữ liệu video. Thiết bị âm thanh CCTV , Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp bao gồm Loa, Micro, Camera  để thu thập, ghi hình và xử lý hình ảnh, sau đó truyền tải dữ liệu video đến màn hình để người dùng truy cập xem được