Thiết Bị Bộ đàm

Hãy sử dụng bộ đàm số để Chống Nghe Nén, Gọi các tay bộ đàm độc lập, Nhắn tin giữa các bộ đàm: Bộ đàm số
- Chức năng gọi tuyệt vời của bộ đàm hoạt động như tổng đài nội bộ:
+ Gọi riêng biệt từng tay bộ đàm riêng rẽ
+ Gọi nhóm tùy chọn
+ Gọi tất cả các bộ đàm