Thiết bị điều khiển SBC

Thiết bị SBC (Session Border Controllers) là giải pháp giúp bảo mật thông tin và quản lý hạ tầng VOIP dựa trên công nghệ SIP Trunk hoặc VoIP Connection.
Thiết bị SBC của Sangomavà Dinstar phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. định tuyến và bảo mật, giám sát, gỡ lỗi, cùng với chuyển mã trên bo mạch. Đảm bảo khả năng tương tác với ITSP và PBX