Thiết Bị VoIP GateWay

VoIP gateway là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thoại sang IP và ngược lại, nó chuyển đổi lưu lượng thoại TDM từ PSTN thành gói tin IP để chuyển trên mạng IP. Và ngược lại, VoIP gateway cũng chuyển đổi các gói tin IP thành lưu lượng thoai TDM để truyền qua mạng PSTN.
- Kết nối dễ dàng  với mạng PSTN
- Dễ giám sát và quản lý các đường kết nối PSTN
- Chuyển đổi điện thoại analog thành điện thoại IP với nhiều tính năng vượt trội
- Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp