Thiết bị GateWay ATA

Bộ chuyển đổi FXS hay thường được biết đến là bộ chuyển đổi ATA
Bộ chuyển đổi gateway ATA được dùng để kết nối một máy điện thoại hoặc máy fax tương tự vào một hệ thống điện thoại VoIP hoặc một nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Bạn cần thiết bị này bởi vì bạn cần kết nối cổng FXO của điện thoại/máy fax vào bộ chuyển đổi.