Thiết bị gateway Grandstream

Voip gateway grandstream, chuyển đổi Voip sang Analog, thiết bị chuyển đổi trung kế IP sang trung kế Analog sử dụng cho các đơn vị có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài nhằm mục đích tiết kiệm chi phí cuộc gọi.
Thiết bị gateway grandstream giao tiếp voip (Bộ chuyển đổi ATA) sử dụng cho điện thoại analog từ 2 -> 48 cổng ra analog (FXS).