Thiết bị SBC Dinstar

Thiết bị SBC Dinstar là một thiết bị thường xuyên được triển khai trong hệ thống mạng VOIP để cố gắng kiểm soát toàn bộ các tín hiệu, cũng như các gói thoại media liên quan đến việc thiết lập, thực hiện và bóc tách các cuộc gọi điện thoại hoặc các thông tin liên lạc truyền thông tương tác khác
Thiết bị SBC Dinstar là một thiết bị thông minh mà không thao tác trong báo hiệu, phương tiện truyền thông và DTMF tấn