Thiết bị SBC Sangoma

Thiết bị SBC Sangoma (Session Border Controllers) là giải pháp giúp bảo mật thông tin và quản lý hạ tầng VOIP dựa trên công nghệ SIP Trunk hoặc VoIP Connection để bảo mật, phân phối cuộc gọi và mã hóa, đảm bảo an toàn cho hệ thống tránh các vụ tấn công VoIP.
Cho dù bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) (Small-to-Medium Business) hoặc doanh nghiệp lớn, thiết bị SBC của Sangoma được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.  các thiết bị tại chỗ của Sagoma có WebGUI trực quan để định tuyến và bảo mật, giám sát, gỡ lỗi, cùng với chuyển mã trên bo mạch. Đảm bảo khả năng tương tác với ITSP và PBX. Bảo vệ mạng của bạn khỏi các cuộc tấn công DDOS, Toll Fraud và tất cả các mối đe dọa khác của VoIP.