Thiết bị Trung tâm MCU

Điện thoại hội nghị (conference phone) là là điện thoại dùng để hội họp, có hỗ trợ MIC ngoài có độ nhạy cao, có thể thu âm thanh từ xa và có Loa ngoài phát ra lớn cho cả phòng cùng nghe. Người tham gia có thể ngồi chung một chỗ hoặc phân tán từ nhiều nơi khác nhau, nhưng liên lạc thông tin chung cùng một một thời điểm.
Điện thoại hội nghị được chia làm 2 loại chính: Analog và IP
– Điện thoại hội nghị Analog giống như điện thoại bàn mà chúng ta sử dụng khi xưa, cắm trực tiếp vào đường bưu điện hoặc cắm trực tiếp vào máy lẻ tổng đài nội bộ để đàm thoại.
– Điện thoại hội nghị IP cắm trực tiếp vào cổng mạng IP để đàm thoại