Thiết bị video Jabra

Jabra nhà cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình chất lượng cao được nhiều người biết đến. Thiết bị hội nghị truyền hình Jabra là giải pháp video đầu tiên trên thế giới giành cho các phòng họp