Tổng đài Analog

Tổng đài điện thoại analog là tổng đài hoạt động trên công nghệ analog. Từ đó, khách hàng mua tổng đài Analog (thiết bị phần cứng), chia ra các máy nhánh (line)
- Tổng đài Analog cần phải đi một đường dây điện thoại riêng ( không sử dụng với mạng LAN )
- Tính năng tổng đài rất hạn chế : chỉ một số tính năng nghe gọi cơ bản.
- Nếu cần mở rộng phải nâng cấp phần cứng: nâng cấp loại tổng đài, gắn thêm các loại Card hỗ trợ, phải kéo thêm line,…
- Chi phí bảo trì, nâng cấp, sữa chữa cao.
Có nhiều giải pháp để triển khai việc nâng cấp tổng đài analog lên chuẩn ip. ở đây chúng tôi để xuất ra 03 phương pháp chủ yếu cho giải pháp nâng cấp tổng đài Analog/Digital của doanh nghiệp để chuyển sang tổng đài IP PBX mà vẫn giữ lại hạ tầng cũ cũng như tương thích với hầu hết các dòng tổng đài analog trên thị trường.