Tổng đài Avaya

Tổng đài Avaya mạnh mẽ và tính năng phong phú, được đánh giá là đứng đầu thế giới về các hệ thống, ứng dụng, công nghệ thông tin. GTC cung cấp lắp đặt tổng đài điện thoại Avaya sản phẩm chính hãng và chất lượng tốt