Tổng đài cho Nhà xưởng, MOTEL

Tổng đài Adsun FX chất lượng cao, giá rẻ, tiện dùng, rất phù hợp doanh nghiệp vùa và nhỏ. GTC Telecom cung cấp lắp đặt Tổng đài điện thoại Adsun FX bảo hành nhanh nhất cho khách hàng trong hai giờ kể từ khi xảy ra sự cố