• 1
  • Tổng đài IP Xorcom

    Tổng đài IP Xorcom nền tảng asterisk, cho phép mở rộng từ 20 máy nhánh đến 1000 máy nhánh analog hoặc IP, xuất xứ Israel. Tổng đài Xorcom là giải pháp hoàn chỉnh và phù hợp cho mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ

    HOTLINE 0902.253.263