Tổng đài Nec

Tổng đài điện thoại NEC đa dạng, linh động, công nghệ vượt trội, khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lại thích hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp
GTCtelecom tự tin sẽ mang lại cho Quý khách hàng những giải pháp phù hợp và tối ưu nhất.