• 1
  • Tổng đài Panasonic

    Tổng đài Panasonic thông dụng nhất với các giá thành khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Tổng đài có khả năng nâng cấp nhiều tùy chọn như: Trả lời tự động, hiển thị số gọi đến, số nội bộ, phần mềm quản lý, tính cước cuộc gọi…
    Tổng đài Panasonic mang lại một giải pháp hoàn toàn mới trong việc chăm sóc, giải đáp thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.

     

    HOTLINE 0902.253.263