Phần mềm Cloud Meeting (Zoom, Webex, Yealink,...)

Camera Hội nghị truyền hình là loại thiết bị ghi hình kỹ thuật số được kết nối từ 1 điểm bất kì  để truyền trực tiếp hình ảnh đến nơi khác thông qua mạng Internet, đây là thiết bị đặc biệt được thiết kế để sử dụng trong các cuộc họp Hội nghị truyền hình.
Camera hội nghị được sử dụng trong giáo dục, đào tạo từ xa, livestream hình ảnh vào nhiều nhu cầu khác nhau.