Tổng Đài IP

Hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ IP hay VoIP  là viết tắt của từ Voice Over Internet Protocol là dịch vụ thoại trên nền tảng IP hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi điện thoại chất lượng cao với chi phí thấp nhất. Ngoài ra, tổng đài nội bộ IP hay tổng đài nội bộ VoIP còn cho phép thực hiện cuộc gọi đường dài qua mạng dữ liệu IP, nhờ tính năng này mà ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng tổng đài hệ thống VoIP để giảm chi phí cho các cuộc gọi đường dài.