Thiết bị hội nghị Video

Thiết bị hội nghị video mang lại video HD chất lượng cao và âm thanh trong trẻo, cho phép mọi không gian hội họp trở thành không gian hội nghị video
GTC TECT cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình vừa túi tiền cho các phòng họp có quy mô từ trung bình tới lớn