Hội thảo "Yeastar Day 2022 – Keep It Up"

Hội thảo "Yeastar Day 2022 – Keep It Up" là sự kiện kết hợp dành cho các chuyên gia, đại lý VoIP, kỹ sư, nhân viên ... trong ngành trong lĩnh vực truyền thông hợp nhất và nơi làm việc kỹ thuật số. Hội thảo Yeastar Day 2022 sự kiện hỗn hợp kết hợp giữa trải nghiệm ảo và trực tiếp của Yeastar đến các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý viễn thông, CNTT trên toàn thế giới để có trải nghiệm trực tiếp

[Top] 10 lợi ích của hội nghị truyền hình đối với doanh nghiệp

Lợi ích đầu tiên và đáng kể nhất mà nhiều doanh nghiệp đề cập đến đó là giải pháp giảm chi phí điều hành cũng như đi lại khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh. Top 10 lợi ích hàng đầu của hội nghị truyền hình trong kinh doanh giúp hạn chế tối đa việc đi lại giữa các chi nhánh trong doanh nghiệp.

Họp trực tuyến với Microsoft Teams Rooms và Zoom Rooms của Yealink

Nhiều doanh nghiệp đang trong giai đoạn lập kế hoạch mở lại toàn bộ văn phòng và đang áp dụng một môi trường làm việc kết hợp. Vì nhân viên có thể sẽ làm việc tại văn phòng và tại nhà, các công ty phải tạo ra nhiều không gian làm việc hơn cho sự cộng tác của nhóm kỹ thuật số. GTC Tech cung cấp các giải pháp hội nghị truyền hình Yealink Cho Microsoft Teams Rooms và Zoom Rooms với chất lượng thoại và video chuyên dụng cho tất cả các loại phòng họp và không gian cộng tác.