Giải pháp tổng đài cho khách sạn

Giải pháp tổng đài cho ngành khách sạn giải quyết vẫn đề hiệu quả họt động kinh doanh của quý khách hàng. Gtctelecom cung cấp giải pháp tổng đài cho khách sạn như: Giải pháp tổng đài IP, Voip, tổng đài điện thoại nội bộ, tổng đài cloud pbx... được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.